YÖNETİM KURULU

Isparta - Burdur Tabip Odası Yönetim Kurulu

         

         

   Prof. Dr. Nermin KARAHAN

   Yönetim Kurulu Başkanı

  Dr. Musa BACAKSIZ

   Genel Sekreter

                

 

  Dr. Erdal ÖZKES 

   Veznedar

  Dr. Tevfik Serkan ÖZKAN

   Sayman 

  

Prof. Dr. S. Serhat GÜRPINAR

  Üye