YÖNETİM KURULU

Isparta - Burdur Tabip Odası Yönetim Kurulu

         

         

             Dr. Mehmet Ali GÖKÇE

             Yönetim Kurulu Başkanı

  Dr. Bayram Mahir DEVELİ

          Genel Sekreter

                

 

          Dr. Hülya TOYRAN SEZİK 

                        Veznedar

  Dr. Tevfik Serkan ÖZKAN

                Sayman 

  

       Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR

      Üye