Isparta - Burdur Tabip Odası Üyelik İçin Gerekli Belgeler

Üye Kaydı için Gerekli Belgeler

1- Noter onaylı Diploma fotokopisi veya çıkış belgesi örneği.

2- Hekime ait Sağlık Bakanlığı doktor bilgi bankası kaydı çıktısı.

3- Yabancı üniversitede tıp eğitimi alanların diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 4. maddesi uyarınca kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olduğuna dair belge

4- Kimlik numarasını içerir nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya eşdeğerde resmi kimlik belgesi fotokopisi .

5- Son üç ay içinde düzenlenmiş ikametgâhı gösterir belge (İkametgah belgesi olabileceği gibi ilgili adına düzenlenmiş adresi gösteren elektrik, su, gaz vb. kurum faturaları da olabilir; ikametgah belgesinin e-devletten alınmış barkodlu çıktısı geçerlidir.)

6- 2 adet vesikalık fotoğraf

7- Kayıt formu

8- Kayıt ücretinin yattığını gösteren makbuz