Denetleme Kurulu

.

Isparta Tabip Odası Denetleme Kurulu
Dr. Mustafa AKSOY Dr. Levent DUMAN Dr. Zafer Veli KARĞI

.