Büyük Kongre Delegeleri

.

Isparta - Burdur Tabip Odası Büyük Kongre Delegeleri
Dr. İbrahim OLACAK Dr. Mustafa YILDIZ Dr. Aysel DİVARCI
Dr. Türkay DEVRENT Dr. Nevzat AYDOĞDU Dr. Sedat YILDIZ
   
Dr. B. İlker BÜYÜKYAVUZ    

 

.