Başkanlarımız

.

Tabip Odası Başkanlarımız
 

1983 - 1985

Uz.Dr. Sadık YAĞCI
Çocuk Hast.Uz.

1985 - 1988

Op.Dr. Güngör Uluer
Kadın Hast. Doğum Uz.

1988 - 1991

Op.Dr. Aziz AKKAYA
Kadın Hast. Doğum Uz.

1991 - 1994

Uz.Dr. Adil AKYOL
Dermatoloji Uz.
 
 

1994 - 1998

Op.Dr. Mehmet KARATAŞ
Üroloji Uz.

1998 - 2000

Doç. Dr. Harun DOĞRU
K.B.B. Uz.

2000 - 2002

Uz.Dr. Mehmet TIĞDEMİR
Radyoloji Uz.

2002 - 2004

Uz.Dr. Erdoğan SEVÜK
İntaniye Uz.
 
 

2006 - 2008

Uz.Dr. Cahit AĞÇAL
Kardiyoloji Uz.

2008 - 2010

Uz. Dr. Metin AYDIN
Nöroloji Uz.

2010 - 2014

Doç. Dr. B.İlker BÜYÜKYAVUZ
Çocuk Cerrahisi Uz.

2014 - 2016

Dr. Musa BACAKSIZ
Aile Hekimi
 
       

2016 -

Dr. Mehmet Ali GÖKÇE
Pratisyen Hekim
       

 

.