Isparta - Burdur Tabip Odası Gündem


TTB Ortak Basın Açıklaması

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMELİDİR

Türk  Tabipleri Birliği  Merkez Konseyi ve Isparta Burdur Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinin 31 Temmuz-1 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleştirdiği Isparta  Şehir Hastanesi ziyareti esnasında yaptıkları gözlemleri Kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Şehir hastaneleri olarak tanımlanan hastanelerin devlet hastanelerinden  temel farkı  nasıl finanse edildiğine ilişkindir. “Yap-İşlet ve kirala devret  modeli olarak” formüle edilen kamu özel ortaklığı finansman modeli tüm dünyada özelleştirme yöntemi olarak bilinmektedir. O nedenle Isparta Şehir Hastanesi bir özelleştirme uygulamasıdır.

Şehir hastanelerinin bina kirası ve hizmet alım bedelleri hastane döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır. Döner sermaye geliri temel olarak hastaların SGK primleri ile hizmeti sunanların emeklerinden oluşan bir havuzdur. Şehir hastaneleri sağlık çalışanları ile hastaların parasını birlikte ödeyecekleri bir sağlık tesisidir.  Isparta’da bu para Akfen Şirkeine ödenecektir.

TTB Merkez Konseyi ve Isparta Tabip Odası olarak yaptığımız hastane gezisinde pek çok tespit yapılmıştır. Aşağıdaki tespitleri sizlerle paylaşmak isteriz.

 • Hastanenin planlanması , yapım ve yönetimin oluşturulması aşamalarında hekimlerin deneyim ve bilgisine başvurulmamıştır. Bütün yapılanma Afken şirketinin isteği doğrultusunda olmuştur/olmaktadır.
 • Hastane yöneticileri ile daha önceden istendiği halde randevu alınamamış, Başhekimle yapılan 15 dakikalık görüşmede ise hastane hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.
 • Hastane yönetiminde Akfen şirketinin ağırlığı hissedilmektedir.
 • Hastanenin ihale edilmesinde Akfen şirketine %70 doluluk varmış gibi ödeme yapılacağı kabul edilmiştir. Bu toplumun sağlığı açısından önemli bir sorun olduğu gibi, toplumun gelirlerinin Afken şirketine devredilmesidir.
 • Hastane binası içinde yapılan gezide ilk gözlenen çok geniş bir alana yayılmış olduğu ve birimler arası ulaşımın zor olduğudur. Bu durum hem çalışanlar hem de hastalar tarafından bildirilmiştir.
 • Katlar arası ulaşım asansörlerle sağlanmakta, ulaşım süresi uzamaktadır. Sağlık çalışanlarının farklı servislerde yatan hastalara ulaşımı zorlaşmakta ve yolda çok zaman kaybedilmektedir.
 • Devredilen hastanelerde güvenlik , sekreterlik, danışma hizmetlerinde çalışanlar işlerinden çıkarılmış  yerlerine asgari ücretle yeni eleman alınmıştır.
 • Şirkete devredilen sağlık hizmetlerinde devredilen  hastanede çalışanlar başka birimlere dağıtılmış, fizik tedavi ve rehabilitasyon, laboratuar  radyoloji gibi  birimlere asgari ücretle yeni meslek elamanları alınmıştır. Sağlık çalışanlarının emek  değerlerini düşüren bu uygulamanın diğer meslek gruplarına da uygulanabileceği olasılığı gündeme gelmektedir.
 • Şehir hastanesinin açıldığı ilk iki ayda hekimlere döner sermaye payları ödenmemiştir. Daha sonra giderek artan miktarda ödenmeye başlandığı öğrenilmiştir. Bu süreçte  döner sermaye gelirlerinin genel olarak düştüğü, özellikle ortalamada n döner sermaye alan hekim ve sağlık çalışanlarına eskiye göre çok düşük ödemeler yapıldığı öğrenilmiştir.
 • Hekimlerde genel olarak yorgunluk, geleceğe yönelik bir umutsuzluk ve mümkün olursa başka bir hastanede çalışma isteği vardır.
 • Afken şirketinin Isparta kamuoyuna yaptığı Isparta Şehir Hastanesi’nin sağlık turizmine açılacağı propagandası ise sağlık hizmetleri ile bağdaşmamakta şirketin amacının sağlığın korunması ve geliştirilmesi değil, sağlık ihtiyacından para kazanmak olduğunu göstermektedir. Bu kabul edilemez.
 • Şehrin merkezinde bulunan üç hastanenin bina ve arsalarının geleceğinin ne olacağı bilinmemektedir. Bu binaların Akfen şirketine devredildiği ile ilgili endişeler vardır.
 • Isparta Şehir Hastanesi’nin açılması ile eski hastaneler çevresinde bulunan yardımcı sağlık, eczacılık, beslenme, otelcilik hizmetlerini sunan esnaf olumsuz etkilenmiştir.

 

Kamu sağlık hizmetlerinin kar amacı güden özel şirketlere devredilmesi “sağlıklı insan ve sağlıklı toplumla”  bağdaşmamaktadır. Bu nedenle hükümetin derhal “ yap-İşlet ve kirala-devret  modeli”” olan şehir hastaneleri projesinden vazgeçmesini, var olan hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesini talep ediyoruz.

 

      Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi-Isparta Burdur Tabip Odası Yönetim Kurulu