Isparta - Burdur Tabip Odası Gündem


Mali Kongre ilanı

                                                   ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI BAŞKANLIĞI

                                                                  M A L İ  K O N G R E   İ L A N I

            Isparta – Burdur Tabip Odası Başkanlığı’nın 6023 Sayılı Yasa 13. Maddesi gereğince 2019 yılı Olağan Mali Kongresi aşağıdaki gündeme göre 13 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 13.00’de Ayazmana Tıp Lokalinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 20 Nisan 2019 Cumartesi günü yine aynı yer ve saatte yapılacaktır.

            6023 Sayılı Yasanın 14. Maddesi gereği üyelerimize ilanen tebliğ olunur.                                                                                                                                  

G Ü N D E M :

  1. Yoklama.
  2. Açılış ve Saygı Duruşu.
  3. Divan Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile 2 yazman seçimi.
  4. 2018 Yılı Faaliyet Raporu ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve ibrası.
  5. 2018 Yılı Denetleme Raporunun Okunması görüşülmesi ve ibrası.
  6. 2019 yılı Tahmini Bütçesinin Okunması ve onaylanması.
  7. Yönetim Kuruluna Fasıllar arasında Aktarma Yetkisi Verilmesi.
  8.  Dilek ve Temenniler.
  9. Kapanış.