Isparta - Burdur Tabip Odası Gündem


Mali Genel Kurul Davet

ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI BAŞKANLIĞI

M A L İ  K O N G R E   İ L A N I

Isparta – Burdur Tabip Odası Başkanlığı’nın 6023 Sayılı Yasa 13. Maddesi gereğince 2021 yılı Olağan Mali Kongresi aşağıdaki gündeme göre 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Isparta Ayazmana Tıp Lokali'nde saat:13:00' de yapılacaktır.

6023 Sayılı Yasanın 14. Maddesi gereği üyelerimize ilanen tebliğ olunur.

G Ü N D E M :

  1. Açılış ve Saygı Duruşu.
  2. Divan Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile 2 yazman seçimi.
  3. 2020 Yılı Faaliyet Raporu ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve ibrası.
  4. 2020 Yılı Denetleme Raporunun Okunması görüşülmesi ve ibrası.
  5. 2021 yılı Tahmini Bütçesinin Okunması ve onaylanması.
  6. Yönetim Kuruluna Fasıllar arasında Aktarma Yetkisi Verilmesi.
  7. Dilek ve Temenniler.