Isparta - Burdur Tabip Odası Gündem


Kişisel Sağlık Verileri ll. Ulusal Kongresi

Uzun yıllar kendine özgü yasal düzenlemeleri olmadan toplanan kişisel sağlık verileri "Kişisel Sağlık Verilerin Korunması Kanunu" ve yine Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik" ve SGK' nın 203 sayılı yönetim kurulu kararı ile birçok açıdan yasal düzenlemelere kavuşmuş oldu. 
Son derece hassas -  nitelikli olan kişisel sağlık verilerinin yasal düzenlemelere rağmen hukuka aykırı kullanımının yol açabileceği mağduriyetler (bireysel ve toplumsal) günümüzde ve gelecekte oldukça önem arz etmektedir. 
Ülkemizdeki her kişiyi ve kurumu doğrudan ilgilendiren ancak toplumda farkındalığı dönemin çok gerisinde kalan kişisel sağlık verileri konusunda ilk kongrede olduğu gibi Kişisel Sağlık Verileri ll. Ulusal Kongresi'nde de dikkat çekmek istiyoruz.
Türk Tabipleri Birliği' nin de içerisinde yer aldığı Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen kongreye katılımınız bekleriz. 

Ayrıntılı bilgi için:

 kisiselsaglikverileri.org/icerik/KSV%202.%20Ulusal%20Kongre%20Program%C4%B1.pdf