Isparta - Burdur Tabip Odası Gündem


2020 Genel Kurul

SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI İ L A N I

 

            6023 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı Seçimli Genel Kurulu (Kongresi) aşağıdaki gündeme göre 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde Ayazmana Tıp Lokalinde yapılacaktır.

Kongrenin 1. günü saat:14:00 – 17:00 arası görüşmeler, 2. günü 09:00 – 17:00 arası ise seçimler yapılacaktır.

            6023 Sayılı Yasanın 13. maddesi gereği Seçimli Kongreye üyelerin katılımı zorunludur. Aksi halde oy kullanmaya engel olacak derecede raporla tespit edilmiş hastalık, geçici görev, nöbet vs. gibi geçerli mazereti olmaksızın Genel Kurul ve Seçime katılmayan üyelere yasanın aynı maddesine göre bu yılki en yüksek üye aidatı olan 478TL. para cezası uygulanır.

            Seçimlere aday olacakların Yönetim Kurulu için Türkiye’de herhangi bir sağlık kurumunda en az 5 yıl, Onur Kurulu için de en az 10 yıl hekimlik yapmış olması gerekmektedir.(Madde 21-32)

 

6023 Sayılı Yasanın 14. Maddesi gereği tüm üyelerimize ilanen tebliğ olunur.

 

G Ü N D E M :

 

l. GÜN

           

1-  Açılış ve Saygı Duruşu

2- Kongre Divanı Seçimi (1 Başkan, 1 Bşk Yrd., 2 Katip )

3- 01 Nisan 2019-30 Haziran 2020 dönemi Çalışma Raporunun Yönetimce Okunması.

4- 01 Nisan 2019- 30 Haziran 2020 dönemi Bilançonun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.

5- 01 Nisan 2019-30 Haziran 2020 dönemi Denetim Raporunun Okunması ve Onanması.

6- 01 Temmuz 2020-31 Mart 2021 dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.

7- Seçimler İçin Aday Tesbiti.

            - Yönetim Kurulu İçin                       : 5 Asil 5 Yedek

            - Denetleme Kurulu için                    : 3 Asil 3 Yedek

            - Onur Kurulu İçin                             : 5 Asil 5 Yedek

            - Merkez Konseyi Delegeleri İçin      : 5 Asil 5 Yedek

8- Dilek ve Temenniler.

 

 

ll. GÜN

                       

1- Kurul Seçimleri.

2- Kapanış.

 

           

ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI BAŞKANLIĞI