Isparta - Burdur Tabip Odası Gündem


2018 Genel Kurul

6023 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı Seçimli Genel Kurulu (Kongresi) aşağıdaki gündeme göre 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Ayazmana Tıp Lokalinde yapılacaktır.

Kongrenin 1. günü saat:14:00 – 17:00 arası görüşmeler, 2. günü 09:00 – 17:00 arası ise seçimler yapılacaktır.

            6023 Sayılı Yasanın 13. maddesi gereği Seçimli Kongreye üyelerin katılımı zorunludur. Aksi halde oy kullanmaya engel olacak derecede raporla tespit edilmiş hastalık, geçici görev, nöbet vs. gibi geçerli mazereti olmaksızın Genel Kurul ve Seçime katılmayan üyelere yasanın aynı maddesine göre bu yılki en yüksek üye aidatı olan 315TL. para cezası uygulanır.

            Seçimlere aday olacakların Yönetim Kurulu için Türkiye’de herhangi bir sağlık kurumunda en az 5 yıl, Onur Kurulu için de en az 10 yıl hekimlik yapmış olması gerekmektedir.(Madde 21-32)                                                 

G Ü N D E M :

l. GÜN             1-  Açılış ve Saygı Duruşu

                        2- Kongre Divanı Seçimi (1 Başkan, 1 Bşk Yrd., 2 Katip )

                        3- 2017 Yılı Çalışma Raporunun Yönetimce Okunması.

                        4- 2017 Bilançosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.

                        5- 2017 yılı Denetim Raporunun Okunması ve Onanması.

                        6- 2018 Yılı Tahmini Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.

                        7- Seçimler İçin Aday Tesbiti.

                                   - Yönetim Kurulu İçin                       : 5 Asil 5 Yedek

                                   - Denetleme Kurulu için                    : 3 Asil 3 Yedek

                                   - Onur Kurulu İçin                             : 5 Asil 5 Yedek

                                   - Merkez Konseyi Delegeleri İçin      : 5 Asil 5 Yedek

                        8- Dilek ve Temenniler.

ll. GÜN                      1- Kurul Seçimleri.

                                   2- Kapanış.

 

            6023 Sayılı Yasanın 14. Maddesi gereği tüm üyelerimize duyurulur.