Isparta - Burdur Tabip Odası Gündem


2017 Mali Genel Kurul

ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI BAŞKANLIĞI
M A L İ    K O N G R E   İ L A N I

Isparta – Burdur Tabip Odası Başkanlığı’nın 6023 Sayılı Yasa 13. Maddesi gereğince 2017 yılı Olağan Mali Kongresi aşağıdaki gündeme göre 22 Nisan 2017 Cumartesi günü yani yarın saat 13.00’de Ayazmana Tıp Lokalinde yapılacaktır.

 Tüm üyelerimizin katılımını bekleriz.                                                                                                                              
G Ü N D E M :

1.      Yoklama.

2.      Açılış ve Saygı Duruşu.

3.      Divan Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile 2 yazman seçimi.

4.      2016 Yılı Faaliyet Raporu ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve ibrası. 

5.      2016 Yılı Denetleme Raporunun Okunması görüşülmesi ve ibrası.

6.      2017 yılı Tahmini Bütçesinin Okunması ve onaylanması.

7.   Yönetim Kuruluna Fasıllar arasında Aktarma Yetkisi Verilmesi.

8.   Dilek ve Temenniler.

9.   Kapanış.